Duken på plass

Stillaset utenfor Villaen har fått ny duk med bilder av fasaden.

Siden midten av juni har takarbeidet på Griegs Villa pågatt for fullt. Opprustningen har vært planlagt i lang tid, og innebærer blant annet at skifertaket på Villaen blir renset og ødelagte deler byttes ut. Samtidig endres skorsteinen til dens opprinnelige utseende. Stillaset har hittil vært synlig, men ble denne uken ikledt duker med fotografier av fasaden på Villaen. Dermed blir opplevelsen av Troldhaugen i mindre grad forstyrret av de arbeidene som gjøres i anleggsperioden. 

Tilbake til opprinnelsen
For å kunne bevare Troldhaugen som kulturminne for fremtidens generasjoner, er det nødvendig med større restaureringsprosjekter. Villaen vil få gode forutsetninger for å tåle de klimatiske utfordringer som er i Bergen. I tillegg vil restaureringen bringe Griegs hjem tilbake til den fremtoning som var da mesteren selv levde der. 
Det er ventet at reperasjonsarbeidet avsluttes i løpet av sommeren.