Konsert: Grieg i kammerformat

Konsert med deltakere på internasjonalt seminar og workshop, søndag 29. oktober kl . 14.

Samarbeid med Det Internasjonale Edvard Grieg Selskap, Senter for Griegforskning og Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

Billetter:
Ordinær: kr. 220,-
BT-kort: kr. 180,-
Venneforening/KODE-medlem: kr. 160
Studenter/barn: kr. 50,-