Unge talenter Bergen

Ungt og friskt i Troldsalen.


Et av landets fremgangsrike strykermiljøer holder til i Bergen. Senter for talentutvikling Barratt Due – Bergen kulturskole, gjorde stor suksess med sin konsert i Universitetsaulaen i sist høst. Unge talenter Bergen består av utvalgte unge strykere som veiledes av de beste lærerkreftene fra Bergen, Oslo og Manchester. Bergens unge strykertalenter er på full fart oppover, og det blir ungt og friskt i Troldsalen.

Velkommen til Unge talenter Bergen søndag 19. februar kl. 14 i Troldsalen.

Unge talenter Bergen
Ole Christian Haagenrud – piano

Program:
Peter Tsjaikovskij (1840-1893)

Melodie
fra / from Souvenir d'un lieu cher, op.42
Mille Christine Hauge, fiolin

Daniel Van Goens (1858-1904)
Scherzo, op. 12 -
Jonas Hauknes, cello

Cesar Franck (1822-1890)
Fiolinsonate i A-dur / Violin Sonata in A major,
1. sats / 1st movement: Allegretto ben moderato
Lea von Hofacker, fiolin

Kazimierz Wiłkomirski (1900-1995)
Aria
April Alvestad Jebsen, cello

Peter Tsjaikovskij (1840-1893)
Fra Fiolinkonsert i D-dur / From Violin Concerto in D major, op. 35
2. sats / 2nd movement: Canzonetta: Andante
Ariane Alvestad Jebsen – fiolin

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Cellokonsert nr. 1 i Ess-dur / Cello Concerto nr. 1 in E-flat major, op. 107
1. sats / 1st movement: Allegretto
Emma Ohm Ballestad, cello

Édouard Lalo (1823-1892)
Fra / From Symphonie Espagnole i d-moll / D minor, op. 21
1.sats / 1st movement: Allegro non troppo
Karoline Strand, fiolin

Carl Philipp Stamitz (1745-1801)
Fra Bratsjkonsert i D-dur / From Viola Concerto in D major, op. 1
1.sats / 1st movement: Allegro (non troppo)
Sunniva Norberg, bratsj

Mille Christine Hauge (fiolin)
Jonas Hauknes (cello)
Lea von Hofacker (fiolin)
April Alvestad Jebsen (cello)
Ariane Alvestad Jebsen (fiolin)
Emma Ohm Ballestad (cello)
Karoline Strand (fiolin)
Sunniva Norberg (bratsj)

 

* Pris/Price: NOK 220 / BT-kort NOK 180 / Venneforeningene NOK 160 / Barn/Children NOK 50

Unge talenter i Troldsalen